Friday, August 28, 2020
Më e mira e shqiptarëve


RTSH Korça


RTSH Korça transmeton emisione të reja dhe regjistrimi nga emisionet e arkivit me artistë e korçarë të njohur.